Algemene voorwaarden 2021

Algemene voorwaarden 2021

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Classical Pilates by Ernie betreffende deelname aan groeps- of privélessen, workshops, cursussen en andere vormen van opleiding.
Op alle overeenkomsten tussen Classical Pilates by Ernie en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.

Classical Pilates by Ernie geeft regelmatig nieuws en updates door via mail/nieuwsbrief of andere social media. Ook worden er in de studio op goed zichtbare plaatsen aankondigingen opgehangen.

Classical Pilates by Ernie houdt zich het recht voor om te allen tijde de algemene voorwaarden, tarieven, les-tijden en -dagen, vakanties alsook de huisregels aan te passen. Als een deelnemer een voor hem/haar nadelige wijziging niet wenst te accepteren kan zijn/haar tegoed worden gerestitueerd vanaf het moment van de ingangsdatum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Indien een bepaling in de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de gehele overeenkomst aan.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer.

Lees ook onze privacyverklaring op onze website over ons beleid t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid de instructeur op de hoogte te brengen van eventuele fysieke klachten. Bij fysieke klachten adviseer ik u eerst uw arts te raadplegen voordat u aan pilatestrainingen begint. U bent verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid. Het uitvoeren van sportieve activiteiten kan risico’s met zich meebrengen. Eventuele schade of letsel en de daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van pilates bij Classical Pilates by Ernie zijn ontstaan, zijn voor uw eigen risico.

De docent/leiding heeft het recht om de leerling de toegang tot de les te ontzeggen indien de docent/leiding het niet verantwoord acht vanwege bepaalde fysieke of psychische klachten van de leerling. Dit geldt ook indien de leerling zich niet gepast/beschaafd gedraagt naar medeleerlingen en/of naar de docent.

Classical Pilates by Ernie is niet aansprakelijk voor enig geleden schade, letsel, diefstal of vernieling van persoonlijke eigendommen.

Voor klachten, ideeën, opmerkingen, vragen e.d. kunt u een contactformulier invullen en verzenden naar Classical Pilates by Ernie.

Gaarne geen contact zoeken via SMS, Whatsapp, Facebook, Linkedin e.d.

Betalingen, boekingen en annuleringen

U kunt uitsluitend deelnemen aan de lessen als u een tegoed heeft gekocht en daarmee een les heeft geboekt.

Annuleringen dienen 24 uur voor aanvang van de les te geschieden via het boekingssysteem van Classical Pilates by Ernie. Het annuleren is niet meer mogelijk indien het te laat is, d.w.z. binnen 24 uur voordat de les start. Het lesgeld is afgeschreven van het tegoed en wordt niet meer gerestitueerd. De gemiste les kan niet meer worden ingehaald. Er kan dus geen restitutie van tegoeden plaatsvinden indien niet aan deze annuleringsvoorwaarde is voldaan.

Voor leerlingen die op vaste dagen en vaste tijden komen is het zeer raadzaam om de lessen ver vooruit te boeken om zeker te zijn van deelname.

In de geldigheidstermijnen van de tegoeden zijn reguliere vakanties van de studio opgenomen.

De tegoeden zijn op naam en niet overdraagbaar.

Binnen 8 dagen na aankoop van een tegoed kan leerling verzoeken de koop ongedaan te maken en het aankoopbedrag terug gestort te krijgen, daarna kunnen tegoeden alleen door het boeken van lessen opgenomen worden.

De ruime geldigheid van de tegoeden, te zien tijdens de aankoop, biedt veel flexibiliteit, maar die zijn wel eindig. Houdt de einddatum in de gaten. Eenmaal vervallen tegoeden worden niet gerestitueerd.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan een tegoed worden bevroren in overleg met de leiding van Classical Pilates by Ernie en mits de absentie van de leerling tijdig schriftelijk of via e-mail wordt gemeld met een doktersverklaring. Bij langdurige uitval door bijv. zwangerschap of langdurige ziekte kan in overleg met de leiding de bevriezingsperiode voor een bepaalde tijd met een max van 9 maanden worden vastgelegd (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk, tijdelijk vertrek naar buitenland, vakantie).

Bevriezing van een tegoed gebeurt nooit met terugwerkende kracht.

De einddatum van de geldigheid van het tegoed op het moment van bevriezen wordt verlengd met de duur van de bevriezing. Daarna gelden de reguliere geldigheidsvoorwaarden weer.

Indien de website niet bereikbaar/off-line is op het moment dat u een les wilt annuleren, bijv. in geval van storing, moet er een mail-, sms- of whatsappbericht gestuurd worden. Let op: dit dient ook minimaal 24 uur voor aanvang van de les te geschieden.

De lessen kennen een opbouw en u kunt pas rekenen op progressie als u wekelijks komt. De geldigheidsduur van de tegoeden is afgestemd op wekelijkse trainingen, waarbij rekening is gehouden met alle vakanties en eventuele annuleringen.

Leerling dient zichzelf goed te informeren via de website en het boekingssysteem over het niveau en de soort les zodat de leerling in de juiste les met het juiste niveau traint.

Om de kwaliteit van de lessen hoog te houden werken we met kleine groepen. Iedere lessoort heeft een maximum aan leerlingen (zie boekingssysteem voor het maximum aantal leerlingen per lessoort).

Daarnaast hanteren we ook een minimum aantal leerlingen voor de groepslessen: voor de matlessen is het minimum 4 leerlingen en voor de reformer- en towerlessen 3.

Tegoeden en geldigheid

In onze winkel kunt u verschillende tegoeden kopen waarmee u lessen kunt boeken.

Hieronder een aantal voorbeelden van de tegoeden met hun geldigheidstermijn zoals u dit in de winkel ziet.

•  € 87,50 met een geldigheid van 4 maanden
•  € 175,00 met een geldigheid van 4 maanden
•  € 225,00 met een geldigheid van 4 maanden
•  € 310,00 met een geldigheid van 4 maanden
•  € 362,50 met een geldigheid van 4 maanden
•  € 725,00 met een geldigheid van 6 maanden
•  € 950,00 met een geldigheid van 7 maanden
•  € 1.450,00 met een geldigheid van 8 maanden
•  € 1.750,00 met een geldigheid van 10 maanden

De tegoeden zijn afgestemd op de prijs per soort les.

Indien het tegoed niet voor het einde van de geldigheidstermijn is verbruikt vervalt het eventueel overgebleven tegoed en wordt niet meer gerestitueerd.

Tarieven

Alle genoemde tarieven zijn per persoon per les van 55 minuten.

Ernie (Master)

• Zoom matles € 17,50
• Groeps Towerles € 22,50
• Kwartet Reformerles € 31,00
• Triple Reformerles € 37,50
• Duet Reformerles € 49,50
• Privéles € 72,50

Voor introductie/proeflessen gelieve via het contactformulier contact op te nemen met Classical Pilates by Ernie, dit geldt voor alle lesvormen. Bellen kan ook.

Pilates is een discipline. Voor progressie dient een leerling wekelijks te trainen. Iedere soort les kent een maximaal aantal leerlingen dit in verband met de beschikbare ruimte en apparatuur.

Indien een leerling met regelmaat en/of langer dan 3 maanden lessen annuleert, zonder plausibele reden zoals ziekte of een lange reis, behoudt de leiding zich het recht voor om reeds geboekte lessen te verwijderen en de lesplaatsen vrij te geven voor andere leerlingen, dit wel na contact met de betreffende leerling. Dit geldt met name voor de Reformer- en Towerlessen.

Vakanties en feestdagen

Classical Pilates by Ernie is gesloten op de reguliere feestdagen en in schoolvakanties. De vakanties worden elk kalenderjaar van tevoren bekend gemaakt met aankondigingen in de studio, op de website of andere social media en in het reserveringssysteem. Er worden dan geen lessen gegeven of eventueel volgens een vakantieschema. In de geldigheidstermijnen van de tegoeden zijn deze feestdagen en vakanties al verwerkt.

Voor de zomervakantie spant Classical Pilates by Ernie zich in om in deze periode lessen te geven volgens een speciaal zomerrooster.

Aansprakelijkheid

Elke leerling, ook diegene die een proefles volgt, dient de docent op de hoogte te stellen van zijn/haar gezondheidstoestand en van eventuele klachten. Als de leerling fysieke klachten heeft of bijv. bij zwangerschap dient de leerling eerst zijn/haar (huis)arts te raadplegen. Indien deze akkoord gaat kunnen er lessen gevolgd worden. Classical Pilates by Ernie kan echter nimmer aansprakelijk worden gesteld voor letsel of schade die tijdens of door de training is ontstaan. Het is een feit dat elke sport en/of vorm van bewegen risico’s met zich meebrengen en dus blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk voor deelname aan de les.

Iedere leerling dient zelf voor gebruik van welke voorziening of activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is.

Ook ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van Classical Pilates by Ernie geschiedt voor eigen risico.

Classical Pilates by Ernie is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval, noch aansprakelijk voor zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid door Classical Pilates by Ernie.

Actievoorwaarden

Indien actie-aankopen worden gedaan dan gelden de actievoorwaarden zoals deze staan vermeld in de winkel.

Akkoord

Door het aankopen van een tegoed en het boeken van lessen binnen ons pilatescentrum bent u akkoord gegaan met deze voorwaarden.

Close Menu
Heleen BergsmaHeleen Bergsma
11:05 29 Jul 23
Elke keer als ik bij Ernie ben geweest voel ik me lekkerder in mijn vel zitten, fysiek en mentaal. Mijn schouderklachten, waar ik al jaren last van heb, zijn enorm verminderd. Ook snap ik mijn lichaam veel beter en heb ik meer zelfvertrouwen. Ernie heeft ontzettend veel kennis van hoe het bewegingsapparaat werkt en als ik ergens last van heb ga ik liever naar haar toe dan naar de fysio. De lessen zijn voor mij best duur, maar dat heb ik er echt voor over omdat ik me zo veel beter voel als ik haar lessen volg! Ik raad het iedereen aan die zich sterker, leniger en fitter wil voelen!
Dorene van der heijdenDorene van der heijden
15:53 25 Jul 23
Na een aantal proeflessen bij verschillende Pilates scholen, kwam ik bij Ernie terecht. Wat Classical Pilates by Ernie onderscheid van de andere Pilates scholen, is dat het kleine groepjes zijn, dus persoonlijke aandacht. Ernie doet zelf niet mee met de les, maar praat en begeleid je door de oefeningen heen. Zo checkt zij ieders houding nauwkeurig en corrigeert ze daar waar nodig! Ook geeft zij vaak achterliggende info waarom het zo belangrijk is body en mind fit, soepel en sterk te maken en te houden. Mijn 10 rittenkaart voor de towerlessen is inmiddels vol, ik ben zeker voornemend een nieuwe aan te kopen! Ik voel me er hartstikke goed bij! Dank Ernie ??
Rika NendelsRika Nendels
09:20 24 Jul 23
Al vele jaren volg ik de Pilates lessen bij Classical Pilates by Ernie, als oudere wil ik graag mijn lichaam in goede conditie houden en mijn houding verbeteren. De oefeningen zijn veelal gericht op juiste ademhaling en strekken met de juiste connectiesEerst volgde ik vooral in de studio privélessen, vooral ook om de belangrijke basisregels meester te worden. Ik ging steeds meer begrijpen wat Pilates inhoudt door de deskundige begeleiding van ErnieDoordat ik nu vaak in Spanje of ergens onderweg ben is het moeilijk de studiolessen te blijven volgen.Daarom volg ik nu Zoom les op zaterdag, complimenten hoe Ernie ons naar steeds betere prestaties kan praten
Hanneke van AstenHanneke van Asten
09:44 23 Jul 23
Pas begonnen met lessen bij pilates by Ernie en ik kan niet anders zeggen dan dat ik er heel blij van wordt. Van een ding heb ik spijt: dat ik er niet 10 jaar eerder mee begonnen ben. Ernie geeft heel fijn les, rustig, enthousiast, duidelijk en het uur vliegt voorbij. Kan het iedereen aanraden om les te nemen bij Ernie
Pilates YogiPilates Yogi
08:23 23 Jul 23
Fijne plek om klassiek pilates te volgen. Ernie is kundig en ervaren in haar vak. Mooi professioneel apparatuur. In de zomer is het lekker koel in de studio.
Kiki KustersKiki Kusters
10:48 10 Jul 23
Al lange tijd was ik op zoek naar een écht goede Pilates docente met oog voor de details en brede kennis. Die heb ik gevonden !Ik had in het buitenland een jaar lang Pilates gevolgd en ik mistte deze manier van sporten enorm, maar de anders groepsleden Pilates in Nederland matchte niet met mijn verwachtingen. Tot ik bij Ernie terecht kwam. Na een heel fijn telefoongesprek heb ik eerst een privé les gehad zodat ze kon zien hoe ik in elkaar steek en wat er nodig is. Nu volg ik wekelijks de groepslessen en daar ben ik echt heel blij mee. Ernie is een hele fijne docente en haar lessen zijn heel goed opgebouwd. Ze geeft iedereen in haar lessen persoonlijke aandacht en begeleid je zo door dat uur heen. Ik merk nu alweer dat mijn lichaam sterker en leniger wordt.
Janneke BastiaensJanneke Bastiaens
16:29 15 Apr 23
Bij Classical Pilates volg je training tot in de kleinste details. Door een verkeerde houding had ik continu nekklachten en daardoor vaak hoofdpijn. Ernie heeft me hier perfect bij geholpen. In haar lessen ziet ze elk klein detail en juist die details maken het verschil in je training. Mijn lichaam is veel sterker geworden, mijn houding is verbeterd en mijn nekklachten en hoofdpijn zijn verdwenen. Aanrader!
js_loader