Privacyverklaring

Privacyverklaring

Uw privacy

Classical Pilates by Ernie acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Classical Pilates by Ernie persoonsgegevens verwerkt van leerlingen, cursisten en bezoekers van onze websites.
Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Classical Pilates by Ernie zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.
Dit betekent dat wij:
• duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
• onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
• uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van ons bedrijf en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Ernie Prevoo.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Classical Pilates by Ernie uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening aan leerlingen en relaties verzamelt en verwerkt Classical Pilates by Ernie hiertoe contactgegevens, waaronder uw naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummers, email-adressen

• Wanneer u informatie aanvraagt over onze diensten.
• Wanneer u diensten van Classical Pilates by Ernie afneemt.
• Wanneer u contact heeft met Classical Pilates by Ernie. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van chatfuncties, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, inschrijft voor cursussen of informatiebijeenkomsten, gebruik maakt van onze websites, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert.
• Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.
• Om leerlingen en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij Classical Pilates by Ernie rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze websites.

Nieuwsbrief en contactformulier

Wij bieden u een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over producten en/of diensten.
Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Als u een contactformulier op de websites invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens de u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door Classical Pilates by Ernie indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Classical Pilates by Ernie, onder vermelding van AVG.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet. Classical Pilates by Ernie maakt nooit foto’s zonder uw toestemming en zal deze ook nooit zonder uw toestemming publiceren op de website, facebook of andere social media.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als deze zich ook volledig houden aan de AVG-regelgeving.
Op onze websites staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze websites gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze websites te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Classical Pilates by Ernie gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Classical Pilates by Ernie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Classical Pilates by Ernie een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Classical Pilates by Ernie uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) of in nieuwsbrieven.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: Classical Pilates by Ernie, t.a.v. Ernie Prevoo.

Akkoord/Niet akkoord

Indien u niet akkoord gaat met deze privacyverklaring, adviseert Classical Pilates by Ernie u geen gebruik te maken van onze website, onze producten en/of onze diensten. Op het moment dat u een contactformulier invult of gebruik maakt van onze producten/diensten, gaat u automatisch akkoord met deze privacyverklaring.

Close Menu